Sık Sorulan Sorular


REDOX nedir?

Elektron alış verişinin olduğu kimyasal reaksiyonlar indirgenme-yükseltgenme (redox) reaksiyonları olarak adlandırılır. Redox, mV (milivolt) cinsinden ölçülür.


ppm nedir? 1 ppm kaç mg/lt (miligram/litre)’dir?

Ppm, (İng.: Parts per million) milyonda bir birime verilen isimdir.

ppm = (mg çözünen / litre çözelti) olarak da ifade edilebilir. Bir örnek ile açıklayacak olursak; 1,5 ppm serbest klor: 1 litre su içerisinde 1,5 mg serbest klor olduğunu ifade eder.

Yani 1 ppm = 1 mg/lt ‘dir.

Diğer birkaç kısaltmayı aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

Kısaltma

İngilizcesi

Türkçesi

pph

Parts per hundred

Yüzde bir

ppt

Parts per thousand

Binde bir (mili)

ppm

Parts per million

Milyonda bir (mikro)

ppb

Parts per billion

Milyarda bir (nano)

ppt

Parts per trillion

Trilyonda bir (piko)

ppq

Parts per quadrillion

Katrilyonda bir (femto)

 


1 ppm serbest klor kaç mV eder?

Redox, mV cinsinden ölçülen bir potansiyel farkıdır. Redoxun tek belirleyicisi klor değildir.  Redox potansiyeline su içerisinde bulunan ve elektron alış verişi ile kimyasal reaksiyona katılabilecek tüm iyonlar etki eder. Bu nedenle suyun yapısına göre redox potansiyeli ve klor miktarının karşılaştırılması farklılıklar gösterir. Klor’un ppm cinsinden ölçülmesi ise; 1 litre su içerisindeki klorun mg olarak tam bir değerini yansıtır.

X mV Redox = y ppm klor karşılaştırmasına etki eden bir diğer faktör ise pH’tır. pH’ın etkisini grafik üzerinden inceleyebilirsiniz.

Farklı noktalardan alınan birçok numune su ile yapılan değerlendirmeler sonrasında aşağıdaki grafik oluşturulmuştur. Bu tablo bahsedildiği üzere % 100 net bir sonuç veremez. Yaklaşık olarak bu değerler kabul edilebilir ancak suyun yapısının bu değerlerde büyük farklılıklar oluşturabileceği göz ardı edilmemelidir. Bu noktada en sağlıklı çözüm; karşılaştırmanın proses üzerinden alınan numuneler ile yapılması olacaktır.


Poolsaver TETRA’da elektrot kalibrasyonu nasıl yapılır?

Kalibrasyonu yapılacak taraftaki SET butonuna ekranda CAL mesajı görünene kadar basılır. (Kalibrasyon işlemine başlamadan önce eldeki tampon çözeltilere göre parametreler bölümünden 1. ve 2. tampon çözeltiler ayarlanmalıdır.)

Birinci tampon çözelti değeri ekranda bir süre görülür ve cihaz kalibre edilmemiş elektrot değerini göstermeye başlar. Bu sırada elektrot birinci tampon çözeltiye daldırılmalıdır.
Ekrandaki değişme durana kadar beklenir ve butonuna basılır.

Bu defa cihaz ikinci tampon çözelti değerini bir süre ekranda gösterir ve tekrar kalibre edilmemiş değeri göstermeye başlar. Bu sırada elektrot ikinci tampon çözeltiye daldırılmalıdır.
Yine ekrandaki değişme durana kadar beklenir ve butonuna basılır.BAŞLIK