Blowerlar


Blowerlar, düşük basınçlara hava transfer eden veya vakum yapabilen ürünlerdir. Bir pervane ve içinde çevresel bir kanalın bulunduğu muhafazadan oluşur. Blower kanatları pompa gövdesine ve birbirlerine temas etmeden çalışmaktadır. Bu nedenle kanatların yağlanmasına gerek yoktur. Sistemin sadece hava veya gazla çalışması ortamın temiz kalmasını sağlamaktadır. Dolayısı ile temiz bir gaz akışı gerektiren, kimyasal uygulamalarda, kültür balıkçılığında, pnömatik taşıma uygulamalarında, madencilik ve atıksu arıtma sektörlerinde, jakuzu ve havuz uygulamalarında büyük avantaj sağlar.