REDOX nedir?


Elektron alış verişinin olduğu kimyasal reaksiyonlar indirgenme-yükseltgenme (redox) reaksiyonları olarak adlandırılır. Redox, mV (milivolt) cinsinden ölçülür.


ppm nedir? 1 ppm kaç mg/lt (miligram/litre)’dir?


ppm nedir? 1 ppm kaç mg/lt (miligram/litre)’dir?

Ppm, (İng.: Parts per million) milyonda bir birime verilen isimdir.

ppm = (mg çözünen / litre çözelti) olarak da ifade edilebilir. Bir örnek ile açıklayacak olursak; 1,5 ppm serbest klor: 1 litre su içerisinde 1,5 mg serbest klor olduğunu ifade eder.

Yani 1 ppm = 1 mg/lt ‘dir.

Diğer birkaç kısaltmayı aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

 Kısaltma İngilizcesi   Türkçesi
 pph  Parts per thousand Binde bir (mili)
 ppm  Parts per million Milyonda bir (mikro)
 ppb  Parts per billion  Milyarda bir (nano)
 ppt Parts per trillion Trilyonda bir (piko)
 ppq Parts per quadrillion Katrilyonda bir (femto) 

 


1 ppm serbest klor kaç mV eder?


Redox, mV cinsinden ölçülen bir potansiyel farkıdır. Redoxun tek belirleyicisi klor değildir.  Redox potansiyeline su içerisinde bulunan ve elektron alış verişi ile kimyasal reaksiyona katılabilecek tüm iyonlar etki eder. Bu nedenle suyun yapısına göre redox potansiyeli ve klor miktarının karşılaştırılması farklılıklar gösterir. Klor’un ppm cinsinden ölçülmesi ise; 1 litre su içerisindeki klorun mg olarak tam bir değerini yansıtır.

X mV Redox = y ppm klor karşılaştırmasına etki eden bir diğer faktör ise pH’tır. pH’ın etkisini grafik üzerinden inceleyebilirsiniz.

Farklı noktalardan alınan birçok numune su ile yapılan değerlendirmeler sonrasında aşağıdaki grafik oluşturulmuştur. Bu tablo bahsedildiği üzere % 100 net bir sonuç veremez. Yaklaşık olarak bu değerler kabul edilebilir ancak suyun yapısının bu değerlerde büyük farklılıklar oluşturabileceği göz ardı edilmemelidir. Bu noktada en sağlıklı çözüm; karşılaştırmanın proses üzerinden alınan numuneler ile yapılması 


Poolsaver TETRA’da elektrot kalibrasyonu nasıl yapılır?


Kalibrasyonu yapılacak taraftaki SET butonuna ekranda CAL mesajı görünene kadar basılır. (Kalibrasyon işlemine başlamadan önce eldeki tampon çözeltilere göre parametreler bölümünden 1. ve 2. tampon çözeltiler ayarlanmalıdır.)

Birinci tampon çözelti değeri ekranda bir süre görülür ve cihaz kalibre edilmemiş elektrot değerini göstermeye başlar. Bu sırada elektrot birinci tampon çözeltiye daldırılmalıdır.
Ekrandaki değişme durana kadar beklenir ve butonuna basılır.

Bu defa cihaz ikinci tampon çözelti değerini bir süre ekranda gösterir ve tekrar kalibre edilmemiş değeri göstermeye başlar. Bu sırada elektrot ikinci tampon çözeltiye daldırılmalıdır.
Yine ekrandaki değişme durana kadar beklenir ve butonuna basılır.


ENELSA ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK İNŞAAT TAAHÜT SANAYİİ TİCARET ANONİM ŞİRKET olarak web sitemizi geliştirmek, kullanışlı, etkili ve güvenli hale getirmek amacıyla çerezler (cookie) kullanıyoruz. Cookie detaylarını inceleyebilirsiniz.