Sistem OmniCon FCL
Özellikler :

• 60x90 panel üzerinde bağlantı elemanları monte edilmiş halde
• OmniCon FCL WTAC
• Pislik tutucu ön filtre
• Elektrot akış hücresi
• Giriş-çıkış rekorları (6x8 mm) ve numune alma vanası
• Kalibrasyon rafı
• Amperometrik serbest klor hücresi ( 0-10 ppm)
 
 

Modeller :

Stok Kodu Model Açıklama
101100010240000 SiSTEM OMNICON FCL Amperometrik serbest klor ölçüm sistemi
Bilgi Al