Sistem Omnicon pH ORP Ozon
Özellikler :

• 60x120 panel üzerinde bağlantı elemanları monte edilmiş halde
• OmniCon pH ORP Ozon
• Pislik tutucu ön filtre
• Elektrot akış hücresi
• Giriş-çıkış rekorları (6x8 mm) ve numune alma vanası
• Kalibrasyon sıvıları ve kalibrasyon rafı
• pH ve ORP elektrodu
• 0-2 ppm ion selective ozon elektrodu
 

Modeller :

Stok Kodu Model Açıklama
101311050320000 SiSTEM OMNICON PH ORP OZON Kontrol Sistemi OmniCon pH - Redox - Ozon
Bilgi Al