Sistem OmniCon pH ORP CON
Özellikler :

• 60x90 panel üzerinde bağlantı elemanları monte edilmiş halde
• OmniCon pH ORP CON
• Pislik tutucu ön filtre
• Elektrot akış hücresi
• Giriş-çıkış rekorları (6x8 mm) ve numune alma vanası
• Kalibrasyon sıvıları ve kalibrasyon rafı
• pH, ORP ve iletkenlik elektrodu
 

Modeller :

Stok Kodu Model Açıklama
101211100300000 SISTEM OMNICON PH ORP CON Ölçüm ve Kontrol Sistemi Omnicon
pH & ORP & İletkenlik
Bilgi Al